Lokal Sælfangst

Tag med en lokal fritidsfanger på en tur, og få et indblik i det, der stadig er hverdag for mange mennesker i hele Grønland. Sæljagt er en spændings- og tempofyldt jagtform, og en oplevelse du sent vil glemme. 

Forestil dig en stille aften midt i Diskobugtens skønhed. Det spejlblanke vand reflekterer midnatssolens sarte, gullige stråler, og motoren på jollen slukkes med en skærende stilhed til følge. Spændingen stiger gradvist, mens der i alle retninger spejdes ud over havet. Sælerne er godt camoufleret, men så snart man ved, hvad man skal kigge efter, dukker de op overalt. Rammer skuddet, skal båden  i en hurtig manøvre sejles hen til dyret, inden fangsten synker til bunds.

Jagten af sæl er koncentreret omkring Grønlandssæl, Klapmyds og Ringsæl. I alt findes der dog seks forskellige arter i Grønland, og bestanden tæller mere end 10 millioner. For Inuit har sæljagt altid været af stor betydning for kulturen og identiteten. Førhen er spækket blevet brugt som lyskilde, og skindet som telt og kajakovertræk. I dag danner det fødegrundlag for hunde såvel som mennesker, ligesom skindet stadig bruges til beklædning og udsmykning. Eksporten af sælskind er også vigtig for Grønlands økonomi og befolkningens beskæftegelse. EU indførte i 2013 importforbud af sælprodukter, men trak efterfølgende forbuddet tilbage for Inuit. Bestanden er ikke underlagt kvoter, og antallet af fangster er lavt set i forhold til bestandens størrelse. Den overvåges stadig behørigt af NAMMCO (North Atlantic Marina Mammal Commission) og PBR (Potential Biological Removal).

Fangst af sæl har altid foregået bæredygtigt i Grønland. Det vil sige, at alt ved sælen bliver udnyttet til fulde, hvad enten det er dyre designjakker eller hundemad. Ligeledes vil den eventuelle fangst tilhøre fangeren, som netop spiser den selv, eller giver den til hunende. 
 

Bemærk:
Erfaring med jagt anbefales.
Turen foregår i en åben jolle - en såkaldt Poca - som de fleste fangere i området bruger. 
Det er koldt på vandet. Husk derfor varmt tøj, hue og handsker.
En dag inde turen skal vi have oplyst alle gæsters størrelse, så vi kan finde den rigtige flydedragt.