Det er altid en god idé at læse de sider, hvor tingene står med småt. Nedenstående betingelser er aftalegrundlaget mellem dig som kunde og os som turudbyder. Vi håber derfor, at du vil læse betingelserne inden du reserverer dine udflugter. 

World of Greenland har en produktforsikring igennem IF-forsikring. World of Greenland benytter kun både godkendt af søfartsstyrelsen til passagersejlads og med gyldige forsikringer. Lige ledes benyttes kun helikopter med alle nødvendige tilladelser fra Statens Lufthavnsvæsen samt lovpligtige forsikringer.

OPLYSNINGER
Alle priser oplyst på hjemmesiden er de faktiske priser. Der tillægges kun evt. det gebyr som banken tager for korthåndteringen (se oversigt længere nede). I Grønland tillægges der ikke moms eller andre afgifter på oplevelser, overnatninger og rejser.

Det er ikke for danske statsborgere påkrævet at medbringe pas til Grønland, men det er påkrævet at medbringe officielt udstedt billedlegitimation. For danske statsborgere er hverken visum eller vaccinationer nødvendige for rejser til Grønland.

Alle kontrakter imellem køber indgås på dansk eller engelsk.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nye ture og billeder.

RESERVATION
Du kan gebyrfrit tilmelde dig turene via vores hjemmeside www.worldofgreenland.com.

Reservationer lavet på hjemmesiden er først endeligt bekræftede når online betalingen er gennemført, og der kommer et skærmbillede der bekræfter dette.

Reservationer lavet per telefon er ikke muligt.

Efter vi har modtaget din reservation modtager du bekræftelse per e-mail.

Vi sender ligeledes billetter, fakturakopi og evt. anden nødvendig information per e-mail. Du skal således selv medbringe disse dokumenter, som dokumentation for netop dine udflugter. Husk at gennemlæse disse dokumenter inden afrejse. De indeholder vigtig information og gode råd om de bookede udflugter.
Hvis den fremsendte faktura og de registrerede navne ikke stemmer overens med din bestilling, skal du huske straks at gøre os opmærksomme på dette.

GARANTITURE
Nogle ture er beskrevet som garantiture. Disse ture er garanteret i forhold til minimum antal gæster. Det betyder at selvom minimum antal ikke er nået på turen, vil vi stadig afvikle turen. Turen er ikke garanteret i forhold til vejr, teknik etc.

AFLYSNINGER
World of Greenland forbeholder sig retten til at aflyse arrangementer I følgende tilfælde: for få tilmeldinger, dårlige isforhold, teknik på båd eller helikopter, samfundsopgaver (fx Search & Rescue-flyvninger, ambulanceflyvninger eller eftersøgninger, ændringer i forbindelse med rutefart), dårligt vejr samt i tilfælde der ligger uden for World of Greenlands kontrol som umuliggør gennemførelse på forsvarlig vis. Det er kaptajnen på hhv. helikopter og båd eller World of Greenland der afgør om vejret er til gennemførelse eller ej - ikke kunderne.
Hvis World of Greenland aflyser en tur af en af ovennævnte grunde bliver udflugtens fulde beløb, samt evt. betalte gebyrer fuldt refunderet til kunden.

Hvis kunden har købt flere ture hos World of Greenland, og en enkel udflugts programændring får indflydelse på andre udflugter i det samlede program, vil vi uden beregning forsøge at tilpasse det samlede program, så alt kan nås. Skulle udflugter i denne forbindelse blive aflyst refunderer vi også dem, såfremt de er bestilt igennem World of Greenland. World of Greenland påtager sig ikke ansvaret for andre operatørers udflugter hvis programændringer påvirker disse.

PRIORITERING VED AFLYSNINGER
Når ture bliver aflyst af ovennævnte grunde kan der opstå tilfælde, hvor nogen med garanteret billet ikke kommer med, mens andre gør. Der foretages i den henseende ikke alene en prioritering af, hvornår billetten er købt, da andre hensyn kan spille ind. Det er alene World of Greenland der på dagen afgør hvem der skal deltage i de enkelte udflugter.

AFKORTEDE TURE
Ture kan af forskellige grunde blive afkortet eller ændret undervejs. Det kan være vejret, sneføret, isforholdene etc.

Slædetures ruter, eller længden, bliver indimellem ændret pga. vejret, føret, islæg etc. Det er alene slædekusken der bestemmer hvordan turen afvikles, og der ydes efterfølgende ingen kompensation eller erstatning for ændrede og afkortede ture.

Vandreture kan ligeledes ændres pga. uforudset tåge eller andet vejrlig, der ikke tillader turens fulde gennemførsel eller planlagt rute. Det er alene guiden på turen der afgør dette. Der ydes efterfølgende ingen kompensation eller erstatning for ændrede eller afkortede vandretureture.

Helikopterture kan ændres i rute og længde pga. uforudset vejrlig. F.eks. tåge, kraftig vind etc. Det er alene piloten der afgør dette. Turen kan ligeledes afkortes hvis helikopteren får samfundsopgaver (fx Search & Rescue-flyvninger, ambulanceflyvninger eller eftersøgninger), samt andre tilfælde der ligger uden for World of Greenlands kontrol som umuliggør fuldførelse på forsvarlig vis. Hvis helikopterturen er afviklet med reduceret antal flyveminutter refunderes de manglende flyveminutter, hvis dette overskrider 25% af turens samlede længde. Der refunderes ikke for manglende landing og ground stop.

Bådture kan ændres i rute og længde afhængig af vejr og isforhold. Det er alene skibets kaptajn der afgør dette. Der refunderes efterfølgende for mistet sejltid, hvis dette overskrider 25% af turens samlede længde. Der refunderes ikke for evt. manglende tid på land.

HVIS DU SOM KUNDE ØNSKER AT AFBESTILE, ÆNDRE OG OVERDRAGE BESTILLINGER
Vi anbefaler du køber en sygdoms- afbestillingsforsikring og en rejseforsikring, så dine udflugter er sikrede i tilfælde af sygdom hos dig, dine medrejsende eller nærmeste familie.

World of Greenland tager ikke ansvaret for forsinkelser i rejsen til Ilulissat i tilfælde af irregularitet hos transportselskaberne. Skulle du blive ramt af forsinkelse på vej til Ilulissat, der betyder at du ikke kan deltage i en købt udflugt beder vi dig kontakte World of Greenland så hurtigt om muligt. Vi vil i hver enkelt tilfælde prøve at flytte turen, men der er ingen garanti for at dette er muligt.

Når udflugten er betalt og bekræftet, er det ikke muligt at afbestille.

For bookinger lavet efter d. 01-03-2021 som også er faktureret til en adresse inden for EU, Schweiz, Norge, Island eller Grønland er det dog muligt at afbestille i tilfælde af Force Majeure, som COVID-19 eller andre pandemi-relaterede restriktioner, lukkede grænser, naturkatastrofer, krig etc. Aflysning skal skriftligt meddeles til World of Greenland senest 30 dage før udflugtens eller overnatningens start. Flyforsinkelser og sygdom er ikke Force Majeure.
Såfremt en aktivitet aflyses grundet Force Majeure mindre end 30 dage før udflugtens eller overnatningens start, tilbydes en voucher.
Bådshuttle mellem Ilimanaq og Ilulissat er dog undtaget disse aflysningsbetingelser. Ved aflysning af denne, vil der altid forekomme et gebyr på DKK 75,-.

Allerede udstedte vouchers kan ikke refunderes. Hvis en ordre betalt via voucher annulleres af kunden, genudstedes denne voucher.

TRANSPORT TIL OG FRA UDFLUGTER
Som udgangspunkt starter og slutter alle udflugter ved World of Greenland. Vi sørger således for transport mellem World of Greenland og udflugternes start- og slutpunkt. For ture med hjemkomst efter kl. 20:00, samt hjemkomst fra udflugten ”Eqi sejltur – med og uden overnatning” tilbyder vi transport til henholdsvis World of Greenland, Hotel Hvide Falk, Hotel Icefiord, Hotel Avannaa eller Hotel Arctic.  

BILLET PÅKRÆVET
Deltagelse på udflugter er ikke mulig uden billet. Billetten er personlig, og kan ikke benyttes af andre. Medbring endvidere gyldigt myndighedsudstedt billedlegitimation til hver udflugt.  

MINIMUMS ANTAL DELTAGERE
De enkelte udflugter har et givent antal minimums antal deltagere. Det antal er beskrevet under de enkelte udflugter. Vi gør i enkelte tilfælde undtagelser og gennemfører med et mindre antal. Aflysning af ture pga. for få tilmeldte kan ske ind til en time før turens afgang. Hvis dette skulle ske, tilbyder vi en alternativ tur. Er dette ikke muligt, annullerer og refunderer vi turen. Herudover kan der ikke gøres erstatningskrav gældende mod World of Greenland.

AFVIKLINGSTIDSPUNKTER
De på billetten påskrevne tidspunkter forbeholder vi os ret til at ændre. Vi anbefaler derfor, at du kontakter World of Greenland umiddelbart efter ankomst til Ilulissat for at få et opdateret dagsprogram.  

NAVNE
De oplyste deltagernavne til World of Greenland skal være i overensstemmelse med de navne der står i de respektivesgyldige myndighedsudstedte billedlegitimation.  

EMAIL
Ved booking af en World of Greenland udflugt skal du opgive din e-mail adresse. Du er selv være ansvarlig for at oplyse os om evt. ændringer til adressen. 

TURES SVÆRHEDSGRADER
World of Greenland forudsætter, at du grundigt læser turbeskrivelsen på de ture du bestiller. Herunder at sværhedsgraden passer med din fysiske formåen. Skulle du alligevel ikke være i stand til at gennemføre en tur er det eget ansvar. Der er ingen refundering og evt. ekstraudgifter ved at afbryde turen vil tilfalde dig som deltager.

Vær særlig opmærksom på slædeture. Slædeturene går i ujævnt terræn, og der vil være pludselige bevægelser og bump. Det kræver derfor en god ryg at deltage på en slædetur. Læs i denne forbindelse ansvarsfraskrivelsen længere nede.

INGEN FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret på køb af oplevelser og udflugter hos World of Greenland - dette gælder uanset om billetten er købt via internettet eller ved personlig henvendelse hos World of Greenland. Den almene fortrydelsesret gælder ikke ved f.eks.: aftaler om indkvartering, transport, forplejning, rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag eller i hvilken periode aftalen udføres. Derfor følger fortrydelse de nævnte afbestillingsregler.

PERSONDATAPOLITIK
Når du reserverer en udflugt hos World of Greenland indsamler vi følgende oplysninger om dig: Navne og køn og valgte udflugter på alle deltagere samt følgende oplysninger om betaler; adresse, email, og betalingsmiddel. Hvis man har købt en helikoptertur vil deltagernavne blive videregivet til Air Greenland, da dette er krævet af luftfartsmyndighederne. Ligeledes vil deltagernavne blive videregivet til rederiet Disko Line, hvis man har købt en sejltur, Grønlands Rejsebureau, hvis man har købt Byvandring eller Vandretur til Sermermiut, og til Diskobay Tours hvis man har købt ture i Ilimanaq. Der ud over videregives ingen af de oplysninger som er kommet World of Greenland i hænde. Oplysninger gemmes sikkert, så det er muligt efter reservationen, og frem til afvikling, at logge sig på med det valgte kodeord, og genudskrive sine billetter og faktura. Dine oplysninger gemmes i fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

World of Greenland er ansvarlig for at dine persondata ikke videregives til andre end ovennævnte parter. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Personoplysninger opbevares og transmitteres ikke krypteret men håndteres på en sikker server. Kreditkortoplysninger håndteres krypteret igennem QuickPay.

Hjemmesiden anvender ikke logstatistik, men der anvendes cookies til at registrere det enkelte køb, således at man kan gå til og fra hjemmesiden, uden at få slettet de ting man har puttet i indkøbskurven.

Cookies slettes nemt. I Internet Explorer f.eks. under fanen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”slet cookies”.

ERSTATNINGSANSVAR
World of Greenland afskriver sig et hvert ansvar i forhold til aflyste ture, og kompensationer i forhold til forventede oplevelser. Endvidere afskriver vi os også enhver erstatningspligt i forhold til forsinkelser af udflugter, der betyder at deltagere mister forbindelse til anden videretransport.

World of Greenland begrænser endvidere erstatningsansvaret for flytransporternes vedkommende til de summer, der er fastsat i Luftfartsloven af 1960 med senere ændringer. Og for søtransport i henhold til  summerne fastsat i ”søloven” og Athen konventionen vedrørende søfart.

ANSVARSFRASKRIVELSE 
Da World of Greenland’s udbudte udflugter primært er for ”de aktive”, kan der opstå farefulde situationer, enten som en del af den pågældende udflugt eller som en følgevirkning af turen. Eksempler: Tager man på hundeslædetur, er der et element af fare. Uventede situationer kan opstå på vandreture, både kan kæntre etc.

World of Greenland tilstræber i alle situationer at udvise den størst mulige forsigtighed og at foretage alle relevante sikkerhedsforanstaltninger, men det skal understreges, at det er på deltagerens eget ansvar at deltage i de arrangerede udflugter, og deltageren accepterer dermed den risiko, der er forbundet med deltagelse i udflugterne. World of Greenland er dermed ikke ansvarlig for tab, skader, omkostninger eller udgifter, som følge af deltagelse i de arrangerede udflugter.  Deltageren opfordres til selv at være med til at vurdere situationen og sige fra, hvis han/hun føler sig utryg.

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal fremsættes under turen, så de utilfredsstillende forhold kan forsøges forbedret med det samme. Ligeledes skal de rettes til World of Greenland personale umiddelbart efter turens afslutning. Kan man ikke her løse klagens mål skal en skriftlig klage fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Alle søgsmål mod World of Greenland skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret. Reklamationer sendes til mail info@wog.gl eller kan ringes til +299 944 300 

PRISÆNDRING EFTER BESTILLING
Hos World of Greenland er vi nødt til at forbeholde os ret til efter bestilling at forhøje prisen på grund af ændringer i indkøbsforhold, transportomkostninger (herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-, landings- eller startafgifter), valutakurser eller andre omstændigheder, som vi som arrangør ikke kan tage højde for på forhånd.

SÆRLIGE REGLER VED RESERVATIONER PÅ ILULISSAT VANDREHJEM
Når betalingen er gennemført og bekræftelsen er modtaget er reservationen gældende. Det herefter stadig muligt at afmelde reservationen indtil 24 timer før forventet ankomst. Herefter fratrækkes et beløb svarende til første nat i refunderingen. Der kan i særlige tilfælde gælde andre regler, der vil blive oplyst i reservationsøjeblikket.

KREDITKORT GEBYRER
Ved køb på kreditkort opkræver banken gebyrer som vi lægger oven i prisen. Vi opkræver de til enhver tid gældende gebyrer for pågældende kort. Per april 2019 så gebyrlisten sådan ud:

Dankort og Visa Dankort                                2,5 DKK

Dansk udstedte debetkort                              1,55% af ordren + 0,19 DKK

Dansk udstedte Mastercard og Visa              2,00 % af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedt debetkort                     3,54% af ordren + 0,19 DKK

Internationalt udstedte Mastercard og visa   3,99% af ordren + 0,19 DKK

Kreditkort gebyrer refunderes ikke, hvis kunden selv vælger at aflyse en udflugt. Hvis World of Greenland aflyser en udflugt vil gebyret blive refunderet.


FORSIKRINGER
World of Greenland har de lovpligtige produktforsikringer. Men den omfatter ikke forsikring af deltagernes private ejendele. Skulle private ejendel blive beskadiget eller mistet undervejs på turen er det for deltagerens egen regning eller egen forsikring. Vi anbefaler derfor, at man inden afrejse fra hjemland tegner en forsikring der dækker i disse tilfælde.


ØVRIGE BETINGELSER
Vi har gjort vores bedste for at undgå trykfejl i vores katalog, brochurer og annoncer og på vores hjemmeside, men det kan jo svipse. Vi tager derfor forbehold for trykfejl i disse medier. Alle søgsmål mod World of Greenland skal anlægges ved kredsretten i Ilulissat efter grønlandsk ret.